Opłaty za studia

 

Zasady odpłatności i terminy opłat za studia podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg realizowane od 2017 roku (3 edycja):

 

Pobierane będą następujące opłaty:

 

1.      Za studia w wysokości 8000 zł.

            Opłatę należy wnieść po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia:

·         jednorazowo za całe studia w wysokości  8000 zł.
– w terminie do 10.10.2018r.

 

            lub

 

·         semestralnie w dwóch ratach:
– wpłata za semestr 1 w wysokości  4000 zł.  – do  10.10.2018 r.
– wpłata za semestr 2 w wysokości  4000 zł.  – do  10.02.2019 r.

 

2.      Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

           

Numer konta zostanie podany osobom zakwalifikowanym na Studia Podyplomowe

            w opisie należy podać:

            Imię i nazwisko wpłacającego,

            SP Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

             semestr, za który wnoszona jest opłata (sem1 i/lub sem2)

            Rok akademicki (2018)

 

3.      Kserokopie dowodów wpłat należy składać w sekretariacie studiów:

        w przypadku I wpłaty po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na studia najpóźniej do 10.10.2018 r.

        II wpłatę na pierwszym zjeździe rozpoczynającym semestr 2.