Program Studiów

 

Program Studiów składa się z 15 przedmiotów

 

1.      Administracji drogowej

2.      Systemów referencyjnych i ewidencji dróg

3.      Projektowania dróg

4.      Budowy dróg

5.      Diagnostyki nawierzchni drogowej

6.      Projektowania wzmocnień nawierzchni drogowych

7.      Technologii wzmocnień i remontów nawierzchni drogowych

8.      Utrzymanie bieżące dróg

9.      Zarządzania ruchem drogowym

10.  Systemów zarządzania drogami

11.  Diagnostyki i utrzymania obiektów mostowych

12.  Wyposażenia dróg i jego utrzymania

13.  Przepisów prawnych w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych

14.  Efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych

15.   Realizacji pracy dyplomowej w ramach Seminarium dyplomowego.

 

Na każdym zjeździe studenci otrzymywać będą materiały wykładowe.

 

Warunki ukończenie studiów:

·         udział w zajęciach,

·         uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów,

·         złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej,

·         uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej przed komisją egzaminacyjną.