Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

 

Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy
 i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

 

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg,  inżynierią materiałów drogowych oraz technologią nawierzchni.

 

 

Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze), rozpoczynają się w październiku 2018. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.

 

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo
z tematyką inżynierii materiałów drogowych, technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.


 

Nabór na 4 edycję Studiów Podyplomowych został zakończony.

4 edycja rozpoczyna się 12 października 2018.

 

Planowana kolejna edycja studiów rozpocznie się
w październik 2019.

Początek rekrutacji - maj 2019.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 


 DSC_0149

Absolwenci pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg (2016)

 

 

W dniu 21 października 2016 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej odbyło się uroczyste zakończenie 1 edycji i rozpoczęcie 2 edycji Studiów Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście:

·         przedstawiciele Władz Wydziału:

                     - Prodziekan ds. Studentów, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

                     - Prodziekan ds. Studiów, dr inż. Zofia Kozyra

                     - Prodziekan ds. Nauk,i dr inż. Paweł Nowak

·         przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

                     - Dyrektor Generalny, Pan Jacek Bojarowcz

                     - Dyrektor Departamentu Technologii, Pan Wacław Michalski

                     - Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami, Pan Norbert Wyrwich

·         przedstawiciele sektora przedsiębiorstw

oraz pozostali wykładowcy Studiów Podyplomowych.

 

Uroczystości przewodniczył Kierownik Studiów Podyplomowych Prof. Piotr Radziszewski

 

Dokonano uroczystego wręczenia świadectw ukończenia Studiów 27 absolwentom
pierwszej edycji Studiów.

Immatrykulowano oraz wręczono indeksy 25 nowym studentom drugiej edycji Studiów.

 

20161021_143058

 Przemówienie Pani Wioletty Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. studenckich

 

20161021_144559

 Wręczenie dyplomów z wyróżnieniem

 

20161021_144851

Wręczenie dyplomów ukończenia pierwszej edycji

 

20161021_145555

 Wręczenie indeksów studentom drugiej edycji

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

 

Adres

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa
tel: (22) 234-64-61