Terminy zjazdów

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.

Program studiów obejmuje 8 zjazdów w semestrze I i 8 zjazdów w semestrze II.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 Al. Armii Ludowej 16

 

 

3 edycja 2017/2018

 

Semestr 2

 

- zjazd VII:          31.08-01.09.2018 r.,

- zjazd VIII:         28-29.09.2018 r.

4 edycja 2018/2019

 

Semestr 1

 

- zjazd I:               12-13.10.2018 r.,

 

- zjazd II:             26-27.10.2018 r.,

 

- zjazd III:            16-17.11.2018 r.,

 

- zjazd IV:            23-24.11.2018 r.,

 

- zjazd V:             07-08.12.2018 r.,

 

- zjazd VI:            14-15.12.2018 r.,

 

- zjazd VII:          11-12.01.2019 r.,

 

- zjazd VIII:         25-26.01.2019 r.

 

 

Semestr 2

 

- zjazd I:               01-02.03.2019 r.,

 

- zjazd II:             15-16.03.2019 r.,

 

- zjazd III:            05-06.04.2019 r.,

 

- zjazd IV:            26-27.04. 2019 r.,

 

- zjazd V:             10-11.05. 2019 r.,

 

- zjazd VI:            31.05-01.06. 2019 r.,

 

- zjazd VII:          06-07.09.2019 r.,

 

- zjazd VIII:         27-28.09.2019 r.