Wykładowcy

 

Skład osobowy prowadzących zajęcia dydaktyczne
w ramach Studiów Podyplomowych
„Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”

 

-        prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – kierownik Studiów Podyplomowych

 

-        prof. dr hab. inż. Roman Nagórski, Politechnika Warszawska

-        prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska

-        prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska

-        prof. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Janusz Bohatkiewicz,

-        dr inż. Wiesław Dąbrowski,

-        dr inż. Sławomir Heller,

-        dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Karol Kowalski, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Jan Król, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Andrzej Plewa, Politechnika Białostocka

-        dr inż. Igor Ruttmar, TPA

-        dr inż. Michał Sarnowski, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Tadeusz Suwara, TRANSPROJEKT-Warszawa Sp. z o.o.

-        dr inż. Piotr Szagała , Politechnika Warszawska

-        dr inż. Andrzej Urbanik, IBDiM

-        mgr inż. Tomasz Kula, IBDiM

-        mgr inż. Andrzej Maciejewski, GDDKiA

-        mgr inż. Tomasz Mechowski, IBDiM

-        mgr Wacław Michalski, GDDKiA

-        mgr inż. Wojciech Pieńkowski, IBDiM

-        mgr inż. Władysław Rawski