Dokumenty

 

Wniosek o przyjęcie na studia

·          Rejestracja na stronie www pod adresem https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp 
oraz przesłanie podpisanego wygenerowanego poprzez stronę formularza/wniosku o przyjęcie na studia

·          

Regulaminy

·         Regulamin Studiów Podyplomowych

·          Status Politechniki Warszawskiej

·          Zasady pobierania opłat

·          Wysokości opłat

 

 

Prace dyplomowe

·         Strona tytułowa pracy dyplomowej i streszczenie

·         Wytyczne do pracy dyplomowej

·         Oświadczenie autora pracy dyplomowej

·         Praca dyplomowa - uwagi