Opłaty za studia

 

Zasady odpłatności i terminy opłat za studia podyplomowe Technologia Budowy Dróg

 

Pobierane będą następujące opłaty:

 

1.      Za studia w wysokości 8000 zł.

            Opłatę należy wnieść po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia:

·         jednorazowo za całe studia w wysokości  8000 zł.
– w terminie do 10.10.2019 r.

 

            lub

 

·         semestralnie w dwóch ratach:
– wpłata za semestr 1 w wysokości  4000 zł. 
– wpłata za semestr 2 w wysokości  4000 zł. 

 

2.      Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

           

Indywidualny numer konta zostanie podany osobom zakwalifikowanym na Studia Podyplomowe

           

3.      Kserokopie dowodów wpłat należy składać w sekretariacie studiów:

        w przypadku I wpłaty po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na studia

        II wpłatę na pierwszym zjeździe rozpoczynającym semestr 2.