Program Studiów

 

Program Studiów składa się z 10 przedmiotów tworzących 4 grupy tematyczne:

1.      Grupa tematyczna
– Technologia Materiałów Drogowych, Technologia Nawierzchni Drogowych

 

2.      Grupa tematyczna
– Technologia Budowy Dróg, Podstawy Systemowego Zarządzania Utrzymaniem Dróg, Drogowe Obiekty Inżynierskie

 

3.      Grupa tematyczna
– Projektowanie Konstrukcji Nawierzchni, Kształtowanie Geometryczne Dróg

 

4.      Grupa tematyczna
– Przepisy Prawne w Przygotowaniu i Realizacji Robót, Ochrona Środowiska w Budownictwie Drogowym

 

Na każdym zjeździe studenci otrzymywać będą materiały dydaktyczne (wykładowe) w formie papierowej.

 

Warunki ukończenie studiów:

·         udział w zajęciach,

·         uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów z grup tematycznych 1-4,

·         złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej,

·         uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej przed komisją egzaminacyjną.