Wykładowcy

 

Skład osobowy prowadzących zajęcia dydaktyczne
w ramach Studiów Podyplomowych
„Technologia Budowy Dróg”

 

-        prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – kierownik Studiów Podyplomowych

 

-        prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska

-        prof. dr hab. inż. Antoni Kuchler, Politechnika Warszawska

-        prof. dr hab. inż. Roman Nagórski, Politechnika Warszawska

-        prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat, Politechnika Warszawska

-        prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska

-        prof. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Jan Borzyszkowski, Instytut Ochrony Środowiska

-        dr inż. Wanda Grzybowska, Politechnika Krakowska

-        dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

-        dr inż. Karol Kowalski, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Jan Król, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Andrzej Plewa, Politechnika Białostocka

-        dr inż. Igor Ruttmar, TPA Sp. z o.o.

-        dr inż. Michał Sarnowski, Politechnika Warszawska

-        dr inż. Tadeusz Suwara, TRANSPROJEKT-Warszawa Sp. z o.o.

-        mgr inż. Konrad Jabłoński

-        mgr inż. Andrzej Maciejewski, GDDKiA

-        mgr inż. Tomasz Mechowski, IBDiM

-        mgr Wacław Michalski, GDDKiA

-        mgr inż. Radosław Radziszewski, STRABAG

-        mgr inż. Artur Sackiewicz, Masfalt Sp. z o.o.

-        mgr inż. Sebastian Witczak, TPA Sp. z o.o.